Εγγραφή & Έντυπα

 

Εγγραφή

 

Το ποσό εγγραφής στο συνέδριο είναι 80 ευρώ (30 ευρώ για φοιτητές) μέχρι τις 10 Οκτωβρίου 2007 και 100 ευρώ (40 ευρώ για φοιτητές) μετά από αυτήν την ημερομηνία.. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται:

§        Τα Πρακτικά του συνεδρίου

§        Πρόσβαση στις συνεδρίες

§        Τσάντα και γραφική ύλη

§        Καφές και εδέσματα κατά τα διαλείμματα των εργασιών του συνεδρίου

§        Δείπνο

§        Πιθανόν εκδρομή

§        Βεβαίωση συμμετοχής

Σημειώνεται ότι στο ποσό εγγραφής των φοιτητών δεν περιλαμβάνονται τα πρακτικά του Συνεδρίου, το δείπνο και η εκδρομή, εφόσον πραγματοποιηθεί.

 

Η πληρωμή του ποσού εγγραφής γίνεται με κατάθεση στον παρακάτω λογαριασμό:

 

Alpha Bank

Αριθμός Λογαριασμού: 920 00 2310 015551

ΙΒΑΝ: GR61 0140 9200 9200 0231 0015 551

BIC: CRBAGRAA

 

Ονόματα δικαιούχων λογαριασμού:
Σακονίδης Χαράλαμπος
Δεσλή Δέσποινα

 

Η εγγραφή θεωρείται ότι έχει πραγματοποιηθεί μόνον όταν:

α. Συμπληρωθεί και υποβληθεί ηλεκτρονικά το Έντυπο Εγγραφής.

β. Παραληφθεί με φαξ (25510-30033) από την Οργανωτική Επιτροπή η απόδειξη της καταβολής του αντίστοιχου ποσού στην Τράπεζα.

 

Για να υποβάλετε ηλεκτρονικά το Έντυπο Εγγραφής σας, αν χρησιμοποιείτε το Outlook Express, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

·        Κάντε κλικ στην επιλογή «Έντυπο Εγγραφής»

·        Συμπληρώστε όλα τα στοιχεία που ζητούνται και, στη συνέχεια, πατήστε «Υποβολή» στο τέλος αυτής της φόρμας

 

Αν το πρόγραμμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιείτε δεν είναι το Outlook Express, στη σελίδα «Εγγραφή και Έντυπα» επιλέξτε «Έντυπο Εγγραφής Word», συμπληρώστε τη φόρμα που εμφανίζεται και στείλτε την ως επισυναπτόμενο έγγραφο στη διεύθυνση regcarme2007@edu.duth.gr

 

Έντυπο Εγγραφής

Έντυπο Εγγραφής Word

 

Έντυπο Υποβολής Εργασίας

Έντυπο Υποβολής Εργασίας Word