ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ


ΙΔΙΟΤΗΤΑ


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/
ΟΙΚΙΑΣ


ΤΗΛΕΦΩΝΟ


ΦΑΞ


E-mail


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ                               Αλεξανδρούπολη, 23-25 Νοεμβρίου 2007
ΕΝΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Υπενθυμίζεται ότι η εγγραφή θεωρείται ότι έχει πραγματοποιηθεί μόνον όταν υποβληθεί το παρόν έντυπο εγγραφής (ηλεκτρονικά) και η απόδειξη καταβολής του ποσού εγγραφής (στο φαξ 25510-30033).