Θεματικές Ενότητες του Συνεδρίου

 

Με βάση τον προβληματισμό που αναπτύχθηκε στην παρουσίαση του θέματος, στο οποίο επικεντρώνεται το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης Ερευνητών της Διδακτικής των Μαθηματικών, οι θεματικές ενότητες του συνεδρίου ορίζονται ως εξής:

 

Θεματική Ενότητα 1

Η μάθηση των μαθηματικών εντός και εκτός σχολείου: σε αναζήτηση σχέσεων και δεσμών.

 

Θεματική Ενότητα 2

Διδακτικές προσεγγίσεις και δραστηριότητες στην τάξη των μαθηματικών: αξιοποιώντας τις εμπειρίες όλων των παιδιών.

 

Θεματική Ενότητα 3

Ο ρόλος των πολιτισμικών τεχνουργημάτων και εργαλείων στη μάθηση και τη διδασκαλία των μαθηματικών εντός και εκτός σχολείου.

 

Θεματική Ενότητα 4

Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών για μια κοινωνικο-πολιτισμική οπτική της μαθηματικής εκπαίδευσης.

 

Θεματική Ενότητα 5

Το άτομο, η κοινωνία, ο πολιτισμός: αλληλεπιδράσεις στο πλαίσιο της μαθηματικής εκπαίδευσης.