Χορηγοί

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Εκδόσεις Τυπωθήτω
Υπερνομαρχία Έβρου - Ροδόπης
Νομαρχία Έβρου
Δήμος Αλεξανδρούπολης
Τσακίρης Α.Ε. (Μεταξωτά Σουφλίου)