Επιτροπές του Συνεδρίου

 

Η διεξαγωγή του συνεδρίου εποπτεύεται από το Προεδρείο του, το οποίο αποτελείται από τα δύο τακτικά μέλη της Ένωσης που πρότειναν και ανέλαβαν την οργάνωση του συνεδρίου, τα τακτικά μέλη που είχαν την αντίστοιχη ευθύνη στα αμέσως δύο προηγούμενα συνέδρια και ένα τακτικό μέλος που ορίστηκε από το Δ.Σ. της Ένωσης.  Το Προεδρείο είναι υπεύθυνο για όλες τις αποφάσεις και τις ενέργειες που αφορούν στο συνέδριο.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου λειτουργούν δύο επιπλέον Επιτροπές, η Οργανωτική και η Επιστημονική. 

Η Οργανωτική Επιτροπή (ΟΕ) έχει την ευθύνη όλων των ζητημάτων που αφορούν σε θέματα οργάνωσης και υποστήριξης τόσο της προετοιμασίας όσο και της πραγματοποίησης του συνεδρίου.  Αποτελείται από ερευνητές και εκπαιδευτικούς που εργάζονται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου διεξαγωγής του συνεδρίου και συντονίζεται από τα τακτικά μέλη της Ένωσης που ανέλαβαν την ευθύνη οργάνωσης του συνεδρίου. 

Η Επιστημονική Επιτροπή (ΕΕ) είναι υπεύθυνη για ζητήματα που σχετίζονται με το πρόγραμμα εργασιών του συνεδρίου, καθώς και με τη διαδικασία κρίσης των επιστημονικών δραστηριοτήτων του.  Αποτελείται από τακτικά μέλη της ΕΝΕΔΙΜ που έχουν συμμετάσχει σε αντίστοιχη επιτροπή της κοινότητας στο παρελθόν ή έχουν  δημοσιεύσει περισσότερες από μία Ερευνητικές Εργασίες σε συνέδριά της. Η Επιστημονική Επιτροπή διευρύνεται με τακτικά μέλη της Ένωσης που προτείνονται από το Προεδρείο και εγκρίνονται από αυτήν, ώστε να συγκροτήσει το σώμα των κριτών των εργασιών που θα υποβληθούν στο συνέδριο. 

Τη γενική εποπτεία της οργάνωσης και της διεξαγωγής του συνεδρίου έχει το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης, στο οποίο το Προεδρείο καταθέτει απολογιστική έκθεση πεπραγμένων μετά από τη λήξη των εργασιών του συνεδρίου.

 

Προεδρείο

Σακονίδης Χαράλαμπος, Αν. Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Δεσλή Δέσποινα, Λέκτορας, Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Κυνηγός Χρόνης, Αν. Καθηγητής, ΦΠΨ, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθήνας.

Τριανταφυλλίδης Τριαντάφυλλος, Επικ. Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Τζεκάκη Μαριάννα, Αν. Καθηγήτρια, Τμήμα Επιστημών της Αγωγής και της Εκπαίδευσης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

 

Επιστημονική Επιτροπή

§        Αναστασιάδου Σοφία, Λέκτορας, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

§        Γαγάτσης Θανάσης, Καθηγητής, Τμήμα Επιστημών Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου.

§        Δεσλή Δέσποινα, Λέκτορας, Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

§        Ζαχαριάδης Θεοδόσης, Αν. Καθηγητής, Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Αθηνών.

§        Ζαχάρος Κώστας, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Πανεπιστήμιο Πατρών.

§        Καλαβάσης Φραγκίσκος, Καθηγητής, Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

§        Καλδρυμίδου Μαρία, Αν. Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

§        Καφούση Σόνια, Επικ. Καθηγήτρια, Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

§        Κολέζα Ευγενία, Αν. Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

§        Κορδάκη Μαρία, Σχολική Σύμβουλος Μαθηματικών, Διδάσκουσα σύμφωνα με το ν.407/80, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών.

§        Κυνηγός Χρόνης, Αν. Καθηγητής, ΦΠΨ, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

§        Λεμονίδης Χαράλαμπος, Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

§        Μαμωνά - Downs, Ιωάννα, Αν. Καθηγήτρια, Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Πατρών.

§        Μαρκόπουλος Χρήστος, Ε.Ε.ΔΙ.Π, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Πατρών.

§        Μπάρμπας Γιώργος, Λέκτορας, Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

§        Μπούφη Aντα, Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

§        Νικολαντωνάκης Κώστας, Λέκτορας, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

§        Πατρώνης Τάσος, Επικ. Καθηγητής, Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Πατρών.

§        Πίττα Δήμητρα, Επικ. Καθηγήτρια, Τμήμα Επιστημών Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου.

§        Πόταρη Δέσποινα, Αν. Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Πατρών.

§        Σακονίδης Χαράλαμπος, Αν. Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

§        Σκουμπουρδή Χρυσάνθη, Λέκτορας, Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

§        Σταθοπούλου Χαρούλα, Διδάσκουσα σύμφωνα με το ν.407/80, Τμήμα Ειδικής Αγωγής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

§        Τζανάκης Κώστας, Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Κρήτης.

§        Τζεκάκη Μαριάννα, Αν. Καθηγήτρια, Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

§        Τριανταφυλλίδης Τριαντάφυλλος, Επικ. Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

§        Φαρμάκη Βάσω, Αν. Καθηγήτρια, Τμήμα Μαθηματικών, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

§        Φιλίππου Γιώργος, Καθηγητής, Τμήμα Επιστημών Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου.

§        Χασάπης Δημήτριος, Επίκ. Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

§        Χατζηκυριάκου Κων/νος, Επικ. Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

§        Χιονίδου Μαρία, Επικ. Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

§        Χρίστου Κων/νος, Αν. Καθηγητής, Τμήμα Επιστημών Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου.

§        Χρονάκη Aννα, Επικ. Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

 

Οργανωτική Επιτροπή

(Θα ανακοινωθεί τις αμέσως επόμενες ημέρες)