Επικοινωνία

Για θέματα σχετικά με τις εγγραφές

 

Δέσποινα Δεσλή

Ηλεκ. Διεύθυνση: regcarme2007@edu.duth.gr

 

Για θέματα σχετικά με την υποβολή εργασιών

Aννα Κλώθου

Ηλεκ. Διεύθυνση: paperscarme2007@edu.duth.gr

 

Για άλλα θέματα που αφορούν στο συνέδριο

Χαράλαμπος Σακονίδης

Ηλεκ. Διεύθυνση: othercarme2007@edu.duth.gr

 

Διεύθυνση επικοινωνίας για το συνέδριο

Χ. Σακονίδης

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Νέα Χηλή

68 100 Αλεξανδρούπολη

Τηλ. 25510-30035

Φαξ. 25510-30033