Η Ένωση Ερευνητών Διδακτικής των Μαθηματικών (ΕΝ.Ε.ΔΙ.Μ)

 

Η  ταυτότητα της Ένωσης

Η Ένωση Ερευνητών της Διδακτικής των Μαθηματικών  είναι επιστημονική ένωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, η οποία εκπροσωπεί τους Έλληνες επιστήμονες που ασχολούνται με την έρευνα στην ευρεία περιοχή της Διδακτικής των Μαθηματικών, έχουν δηλαδή κοινό ενδιαφέρον για τη μελέτη των φαινομένων μάθησης και διδασκαλίας των μαθηματικών.

(http://www.ucy.ac.cy/enedim).

 

Σκοποί της Ένωσης είναι η συμβολή στην ανάπτυξη βασικής και εφαρμοσμένης επιστημονικής έρευνας στην περιοχή της Διδακτικής των Μαθηματικών, η συμβολή στη διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που έχουν σχέση με τη μαθηματική παιδεία, η αντιπροσώπευση και υποστήριξη των Ελλήνων επαγγελματιών της Διδακτικής των Μαθηματικών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

 

Σχετικά με την ίδρυση και τη δραστηριοποίηση της Ένωσης

Η κοινότητα των Ελλήνων Ερευνητών της Διδακτικής των Μαθηματικών έχει οργανώσει μέχρι σήμερα επτά πανελλήνια συνέδρια. Τα έξι πρώτα πραγματοποιήθηκαν πριν ακόμη συγκροτηθεί σε επιστημονική ένωση, σε συνεργασία με Έλληνες επιστήμονες που εργάζονται στο χώρο της Πληροφορικής στην Εκπαίδευση και με τον τίτλο «Διδακτική των Μαθηματικών και Πληροφορική στην Εκπαίδευση». Οι πόλεις και τα ιδρύματα που φιλοξένησαν τα έξι πρώτα συνέδρια, ο χρόνος διεξαγωγής τους, καθώς και το θέμα (όπου αυτό είχε οριστεί) έχουν ως εξής

§        1ο Πανελλήνιο συνέδριο: Ιωάννινα, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 1993. «Σύγχρονες αντιλήψεις στη Διδακτική των Μαθηματικών και την Πληροφορική στην Εκπαίδευση».

§        2ο Πανελλήνιο συνέδριο: Λευκωσία, Πανεπιστήμιο Κύπρου, 1995.

§        3ο Πανελλήνιο Συνέδριο: Πάτρα, Πανεπιστήμιο Πατρών, 1997. «Η Διδακτική των Μαθηματικών και η Πληροφορική στη διδακτική των Θετικών Επιστημών».

§        4ο Πανελλήνιο Συνέδριο: Ρέθυμνο, Πανεπιστήμιο Κρήτης, 1999.

§        5ο Πανελλήνιο Συνέδριο: Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2001.

§        6ο Πανελλήνιο Συνέδριο: Βόλος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 2003.

 

Κατά τη διάρκεια των εργασιών του 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου στο Βόλο πραγματοποιήθηκε συνάντηση ενός σημαντικού αριθμού ερευνητών, στο πλαίσιο της οποίας συζητήθηκε η αυτονόμηση της κοινότητας των ερευνητών της Διδακτικής των Μαθηματικών.  Στη συζήτηση αυτή έγινε φανερό ότι το αίτημα για συγκρότηση Ένωσης, το οποίο είχε πολλές φορές απασχολήσει στο παρελθόν αρκετά μέλη της κοινότητας, ήταν πλέον ώριμο.  Έτσι, ανατέθηκε σε μια ομάδα συναδέλφων να συντονίσουν τη διαδικασία διαμόρφωσης καταστατικού της Ένωσης και, στη συνέχεια, να προχωρήσουν στη νομική του κατοχύρωση.  Το ιδρυτικό καταστατικό της Ένωσης επικυρώθηκε από το Εφετείο Αθηνών την άνοιξη του 2005 και η Ένωση Ελλήνων Ερευνητών Διδακτικής των Μαθηματικών είναι πλέον υπαρκτός φορέας, με έδρα το Δήμο Αθηναίων.

Οι πρώτες εκλογές της Ένωσης για την ανάδειξη εννεαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ένωσης Ερευνητών Διδακτικής των Μαθηματικών, το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.  Θέμα του συγκεκριμένου συνεδρίου ήταν «Η Διδακτική των Μαθηματικών ως πεδίο έρευνας στην κοινωνία της γνώσης».

Στο ίδιο συνέδριο, η πρώτη Γενική Συνέλευση της Ένωσης αποφάσισε τη διεξαγωγή του 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου στην Αλεξανδρούπολη, στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Στα δύο πρώτα χρόνια της δράσης του, το Διοικητικό Συμβούλιο, με βάση τις εμπειρίες που αποκτήθηκαν και λαμβάνοντας υπόψη τους προβληματισμούς που εκφράστηκαν από μέλη της Ένωσης στις συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν τόσο στο πλαίσιο του πρώτου συνεδρίου της Ένωσης όσο και εκτός αυτού, πρότεινε έναν αριθμό από τροποποιήσεις σε συγκεκριμένα σημεία του καταστατικού.  Οι τροποποιήσεις αυτές τέθηκαν σε ψηφοφορία στη τη Γενική Συνέλευση της Ένωσης το Νοέμβριο του 2006 και το τελικό κείμενο του νέου καταστατικού βρίσκεται στο στάδιο της νομικής του επικύρωσης.

Επιπλέον στο διάστημα αυτό ενεργοποιήθηκαν οι Μόνιμες Επιτροπές, που προβλέπονται από το καταστατικό της Ένωσης (βλέπε άρθρο 4 του καταστατικού), και συγκροτήθηκε μια ευρεία Ομάδα Εργασίας με στόχο τη μελέτη των νέων σχολικών εγχειριδίων του Δημοτικού Σχολείου και την αξιολόγηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν στην ελληνική Μαθηματική Εκπαίδευση.  Τέλος, ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες έκδοσης του Περιοδικού της Ένωσης, το πρώτο τεύχος του οποίου αναμένεται την άνοιξη του 2007.

 

Διοικητικό Συμβούλιο

Φιλίππου Γιώργος, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πρόεδρος

Πόταρη Δέσποινα, Πανεπιστήμιο Πατρών, Αναπληρώτρια Πρόεδρος

Τζεκάκη Μαριάννα, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Γραμματέας

Τριανταφυλλίδης Τριαντάφυλλος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Ταμίας

Σακονίδης Χαράλαμπος, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Ειδικός Γραμματέας

Καλδρυμίδου Μαρία, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Μέλος

Κυνηγός Χρόνης, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μέλος

Πίττα Δήμητρα, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Μέλος

Χιονίδου Μαρία, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μέλος